skip to Main Content

Meer dan de helft van energiebehoefte wordt opgewekt met 1.600 zonnepanelen

Kwintsheul, 4 juli 2019 – De Westlandse wethouder Pieter Varekamp heeft op 3 juli 2019 de zonnepanelen installatie van allround metaalbewerkingsbedrijf Quintall officieel in gebruik genomen. Na een druk op de knop begon de energiemeter te lopen. Met een zonnedek van ca. 3.200 m2, wekt Quintall dankzij 1600 panelen meer dan de helft van haar jaarlijkse energiebehoefte duurzaam op.

Een groen metaalbewerkingsbedrijf

De wethouder, de leveranciers Wattco & Elektravon en verschillende personeelsleden woonden de ingebruikstelling bij. De genodigden verzamelden zich in de nieuwe kantine, waar directeur Wim Beekenkamp het openingswoord deed. “We willen worden gezien als een groen bedrijf. Het opwekken van zonne-energie is een stap naar energie-onafhankelijkheid en draagt bij aan onze ambitie voor verdere vergroening binnen ons bedrijf.”

SDE-subsidie

De installatie kwam tot stand met behulp van een SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van het ministerie van Economische Zaken, die de ontwikkeling van duurzame energievoorziening stimuleert. Hiermee verdient Quintall de investering in ca. tien jaar tijd terug. De Westlandse bedrijven Wattco & Elektravon plaatsten de 1.600 zonnepanelen. Samen leveren ze jaarlijks zo’n 456.000 kWh vergelijkbaar met ca. 115 huishoudens. 

Duurzaamste glastuinbouwgemeente

De Westlandse wethouder Pieter Varekanp, met onder meer energietransitie in zijn portefeuille, nam het woord van hem over. “Economie en duurzaamheid gaan prima samen. Het gaat daarbij niet alleen om praten, maar vooral om doen”, zei hij. “Juist dit soort initiatieven dragen bij aan de ambitie om de duurzaamste glastuinbouw gemeente van Nederland worden.” Gemeente Westland wil dat bedrijventerreinen in het Westland zoveel mogelijk verduurzamen. Dat kan met het gebruik van zonnepanelen, de aanleg van warmte-koudeopslagsystemen, geothermie en het gebruik van elektrische auto’s, LED-lampen en zonneboilers. “Met een zonnepaneleninstallatie van deze omvang is Quintall  een voorbeeld ook voor andere bedrijven in de gemeente Westland waar nu al ca. 53.000 zonnepalen op de daken liggen. Na hun speeches drukten Pieter Varekamp en Wim Beekenkamp op de knop die de energieteller deed oplopen waardoor de opwekking een feit is.